ผู้อ่าน(กอรี) วดีอฺ อัล-ยุมนีย์ | ห้องสมุดไฟล์เสียงอัลกุรอาน 


ผู้อ่าน(กอรี) วดีอฺ อัล-ยุมนีย์ | ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

Itunes