Abdul waliy al arkaniy - Riwayat Hafs 'an Ashim

Islam House
Heart Outline icon
 • Play icon
  001
  Surah Al-Fatihah (Pembukaan)
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  002
  Surah Al-Baqarah (Lembu Betina)
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  003
  Surah Ali ‘Imran (Keluarga Imran)
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  007
  Surah Al-A’raaf (Tempat Tertinggi)
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  012
  Surah Yusuf (Nabi Yusuf a.s.)
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  014
  Surah Ibrahim (Nabi Ibrahim a.s.)
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  015
  Surah Al-Hijr (Kawasan Berbatu)
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  016
  Surah An-Nahl (Lebah)
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  017
  Surah Al-Israa’ (Perjalanan Malam)
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  018
  Surah Al-Kahfi (Gua)
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  019
  Surah Maryam (Siti Maryam)
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  020
  Surah Taahaa
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  031
  Surah Luqman (Luqman)
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  036
  Surah Yaasin
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  037
  Surah As-Saaffat (Yang Teratur Berbaris)
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  039
  Surah Az-Zumar (Rombongan)
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  040
  Surah Al-Ghafir / Al-Mu’min (Orang yang Beriman)
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  049
  Surah Al-Hujurat (Bilik-bilik)
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  055
  Surah Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah)
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  056
  Surah Al-Waqi’ah (Peristiwa yang Tidak Dapat Dielakkan)
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  067
  Surah Al-Mulk (Kerajaan)
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  068
  Surah Al-Qalam (Pena / Kalam)
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  069
  Surah Al-Haaqqah (Keadaan Sebenar / Hari Kiamat)
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  070
  Surah Al-Ma’arij (Tempat-tempat Naik)
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  071
  Surah Nuh (Nabi Nuh a.s.)
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  072
  Surah A-Jin (Jin)
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  073
  Surah Al-Muzammil (Yang Berselimut)
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  074
  Surah Al-Muddathir (Yang Berselubung)
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  075
  Surah Al-Qiyaamah (Hari Kebangkitan / Kiamat)
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  076
  Surah Al-Insaan (Manusia)
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon
 • Play icon
  077
  Surah Al-Mursalat (Malaikat Yang Diutus)
  Dots Horizontal icon
  Cloud Download icon
  Playlist Plus icon
  Heart Outline icon