Surat

سورة Surah Al-Ghaasyiah (Peristiwa Menggelisahkan/Hari Pembalasan)
بصوت القارئ Ahmad su'ud
برواية Riwayat Hafs 'an Ashim
pause
play
Unduh