സൂറ

سورة ഫാതിഹ - آية 1
بصوت القارئ അലി ഹജ്ജാജ് അസുവൈസി
بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്