സൂറ

سورة ബുറൂജ് - آية 14
بصوت القارئ ഇബ്റാഹീം അദ്ദൌസരീ
وَهُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلۡوَدُودُ
برواية നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്