സൂറ

سورة ബുറൂജ് - آية 22
بصوت القارئ ഇബ്റാഹീം അദ്ദൌസരീ
فِي لَوۡحٖ مَّحۡفُوظِۭ
برواية നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്