സൂറ

سورة ബുറൂജ് - آية 6
بصوت القارئ ഇബ്റാഹീം അദ്ദൌസരീ
إِذۡ هُمۡ عَلَيۡهَا قُعُودٞ
برواية നാഫിഇല് നിന്ന് വര്ഷ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്