Сура

سورة Идущий Ночью(Ат-Тарик)
بصوت القارئ Махмуд Халил Аль Хусари
برواية Версия: Хафс от Асыма

آيات سورة Идущий Ночью(Ат-Тарик) بصوت القارئ Махмуд Халил Аль Хусари