Surah

سورة Ang mga Nagtatakwil ng Pananam
بصوت القارئ Mahmoud Khalil Al-Hussary
برواية Rewayat Hafs A'n Assem
pause
play
Pag-download

آيات سورة Ang mga Nagtatakwil ng Pananam بصوت القارئ Mahmoud Khalil Al-Hussary