Surah

سورة Ang Maliwanag na Katibayan
بصوت القارئ Mahmoud Khalil Al-Hussary
برواية Rewayat Hafs A'n Assem
pause
play
Pag-download

آيات سورة Ang Maliwanag na Katibayan بصوت القارئ Mahmoud Khalil Al-Hussary