Surah

سورة Ang Kadalisayan ng Pananampala
بصوت القارئ Mohammed Siddiq Al-Minshawi
برواية Rewayat Hafs A'n Assem
pause
play
Pag-download

آيات سورة Ang Kadalisayan ng Pananampala بصوت القارئ Mohammed Siddiq Al-Minshawi