Surat

سورة Surah Al-Kauthar (Sungai Di Syurga)
بصوت القارئ Ali hajjaj as suwaisiy
برواية Riwayat Hafs 'an Ashim
pause
play
Unduh

آيات سورة Surah Al-Kauthar (Sungai Di Syurga) بصوت القارئ Ali hajjaj as suwaisiy