സൂറ

سورة സബഅ്‌ - آية 29
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلۡوَعۡدُ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്