സൂറ

سورة സബഅ്‌ - آية 48
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
قُلۡ إِنَّ رَبِّي يَقۡذِفُ بِٱلۡحَقِّ عَلَّـٰمُ ٱلۡغُيُوبِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്