സൂറ

سورة ഫുസ്വിലത്ത് - آية 18
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
وَنَجَّيۡنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്