സൂറ

سورة ഫുസ്വിലത്ത് - آية 19
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
وَيَوۡمَ يُحۡشَرُ أَعۡدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمۡ يُوزَعُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്