സൂറ

سورة ഫുസ്വിലത്ത് - آية 4
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا فَأَعۡرَضَ أَكۡثَرُهُمۡ فَهُمۡ لَا يَسۡمَعُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്