സൂറ

سورة ഖലം - آية 26
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
فَلَمَّا رَأَوۡهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآلُّونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്