സൂറ

سورة ഖലം - آية 29
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
قَالُواْ سُبۡحَٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്