സൂറ

سورة ഖലം - آية 34
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
إِنَّ لِلۡمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمۡ جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്