സൂറ

سورة ഖലം - آية 50
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
فَٱجۡتَبَٰهُ رَبُّهُۥ فَجَعَلَهُۥ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്