സൂറ

سورة ഹാഖ - آية 13
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفۡخَةٞ وَٰحِدَةٞ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്