സൂറ

سورة നൂഹ് - آية 5
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوۡتُ قَوۡمِي لَيۡلٗا وَنَهَارٗا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്