സൂറ

سورة ഇന്സാന് - آية 10
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوۡمًا عَبُوسٗا قَمۡطَرِيرٗا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്