സൂറ

سورة ഇന്സാന് - آية 17
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
وَيُسۡقَوۡنَ فِيهَا كَأۡسٗا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്