സൂറ

سورة ഇന്സാന് - آية 5
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ يَشۡرَبُونَ مِن كَأۡسٖ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്