സൂറ

سورة ഇന്സാന് - آية 6
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
عَيۡنٗا يَشۡرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفۡجِيرٗا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്