സൂറ

سورة ഇന്സാന് - آية 7
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
يُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ وَيَخَافُونَ يَوۡمٗا كَانَ شَرُّهُۥ مُسۡتَطِيرٗا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്