സൂറ

سورة മുതഫിഫീന് - آية 19
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്