സൂറ

سورة മുതഫിഫീന് - آية 35
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്