സൂറ

سورة സല്സല - آية 7
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്