സൂറ

سورة ഗാഷിയ - آية 17
بصوت القارئ അക് റം അല് അല്ലാഖീ
أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلۡإِبِلِ كَيۡفَ خُلِقَتۡ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്