സൂറ

سورة സ്വാദ് - آية 54
بصوت القارئ അലി ബ്നു അബ്ദു റഹ്മാന് അല് ഹനീഫീ
إِنَّ هَٰذَا لَرِزۡقُنَا مَا لَهُۥ مِن نَّفَادٍ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്