സൂറ

سورة ഖസസ്‌ - آية 21
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
فَخَرَجَ مِنۡهَا خَآئِفٗا يَتَرَقَّبُۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്