സൂറ

سورة ഫതഹ് - آية 3
بصوت القارئ മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ് അല് മിന്ഷാവീ
وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصۡرًا عَزِيزًا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്