സൂറ

سورة റഅ്ദ് - آية 39
بصوت القارئ അബ്ദു റഹ് മാന് അസുദേസ്
يَمۡحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثۡبِتُۖ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്