സൂറ

سورة റഅ്ദ് - آية 9
بصوت القارئ അബ്ദു റഹ് മാന് അസുദേസ്
عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلۡكَبِيرُ ٱلۡمُتَعَالِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്