സൂറ

سورة ഇന്സാന് - آية 25
بصوت القارئ സഹല് യാസീന്
وَٱذۡكُرِ ٱسۡمَ رَبِّكَ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلٗا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്