സൂറ

سورة നിസാഅ്
بصوت القارئ അബ്ദു റഷീദ് സൂഫി
برواية അബു ഉമറില് നിന്നുള്ള സൂസിയുടെ നിവേദനം