സൂറ

سورة ഫുസ്വിലത്ത് - آية 2
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
تَنزِيلٞ مِّنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്