സൂറ

سورة ഹാഖ - آية 11
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلۡمَآءُ حَمَلۡنَٰكُمۡ فِي ٱلۡجَارِيَةِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്