സൂറ

سورة ഹാഖ - آية 20
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَٰقٍ حِسَابِيَهۡ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്