സൂറ

سورة നൂഹ് - آية 2
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
قَالَ يَٰقَوۡمِ إِنِّي لَكُمۡ نَذِيرٞ مُّبِينٌ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്