സൂറ

سورة മുസ്സമ്മില് - آية 12
بصوت القارئ അഹ് മദ് അലി അല് അജമി
إِنَّ لَدَيۡنَآ أَنكَالٗا وَجَحِيمٗا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്