സൂറ

سورة ഫതഹ് - آية 19
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
وَمَغَانِمَ كَثِيرَةٗ يَأۡخُذُونَهَاۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمٗا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്