സൂറ

سورة മുലക് - آية 10
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
وَقَالُواْ لَوۡ كُنَّا نَسۡمَعُ أَوۡ نَعۡقِلُ مَا كُنَّا فِيٓ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്