സൂറ

سورة ജിന്ന് - آية 22
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
قُلۡ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٞ وَلَنۡ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلۡتَحَدًا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്