സൂറ

سورة മുദ്ദസിര് - آية 9
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
فَذَٰلِكَ يَوۡمَئِذٖ يَوۡمٌ عَسِيرٌ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്