സൂറ

سورة നബഅ് - آية 11
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
وَجَعَلۡنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشٗا
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്