സൂറ

سورة അഅ് ലാ - آية 14
بصوت القارئ മഹമൂദ് ഖലീല് അല് ഹസ്വ് രീ
قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ
برواية ആസിംമില്നിന്ന് ഹഫ്സ് രിവായത്ത് ചെയ്തത്